LA OSS SNAKKE OM FØLELSER

Publisert 6. november 2023 

Et nytt rådshefte med råd til helsesykepleiere, miljøarbeidere og lærere, og til hvordan jobbe med følelser, i ulike tema innen psykisk helse på skolen – fra 259 ungdommer, i alderen 16-23 år.

Voksne i skolen har mulighet til å snakke med alle ungdommer om følelser som unge kan kjenne på. Det kan gjøres før følelsene bygger seg opp. Det kan samtidig bidra til at elever lærer mer. Erfaringer og råd fra barn og unge viser at å snakke om det kan gjøre det lettere for elever, både på skolen og i livet. Når de kjenner på vanskelige, vonde, skumle eller dumme følelser, kan det være vanskelig å følge med på skolen.

I Kunnskapsløftet i 2020 ble “folkehelse og livsmestring” innført som tverrfaglig tema. Det skal “gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse” og at “temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte” (Udir). For at disse timene skal bli nyttig for elevene, har FF spurt hva elevene vil lære og snakke om, og hvordan det kan gjøres på gode måter. 

Les rådsheftet HER