SKOLEPROFFER MØTTE VARME LÆRERSTUDENTER PÅ USN

Publisert 17. januar 2024 

Forrige uke var proffer på lærerstudiet ved USN for å presentere kunnskap fra mange elever som har delt erfaringer og råd fra skolen i ulike undersøkelser.

Tema for dagen:
✏️ Hvordan være varme lærere som lager trygghet og motivasjon for elever
✏️ Hvordan sørge for at elevene blir godt kjent med hverandre og læreren
✏️ Hva et snilt barnesyn er, sett fra elever,
✏️ Hvordan lærere kan samarbeide med elevene – i skolehverdagen, når en elev trenger hjelp og ved større bekymring om en elev
✏️ Hvordan alt dette er med på å forebygge dumme situasjoner
✏️ Hvordan stoppe elever på trygge måter når det likevel skjer dumme situasjoner

Proffene forklarte også gjennom hele dagen hvilken forskjell lærere kan gjøre når de møter elevene sine på en samarbeidende måte ❤️

Lærerstudentene og ansatte ved USN tok imot proffene og kunnskapen med nysgjerrighet og varme. Studentene hadde mange viktige spørsmål, tanker og refleksjoner fra praksis – maaaaasse takkkkk for det, og for en fin dag sammen🥰