August 2019: SkoleProffenes høringsinnspill til opplæringslovutvalget

Regjeringen har nedsatt Opplæringslovutvalget og gitt det i oppgave å se på regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget ble nedsatt 22. september 2017 og skal levere forslag til et nytt regelverk innen 1. desember 2019.

Høringsinnspillet fra Forandringsfabrikken bygger på oppsummerte erfaringer og råd fra undersøkelser blant skoleelever. Ca. 6000 barn og unge har deltatt i undersøkelsene. Dette er elever fra alle fylker i landet, der hele klasser deltok. Skoleproffer er deltakere i undersøkelsene som har valgt å bidra i presentasjonen av resultatene.

– Voksne må forstå hvor mye trygghet betyr for å lære. Hver lærer må få ansvar for trygghet i sitt klasserom. Når vi er utrygge er det vanskelig å samle tankene. Derfor henger trygghet tett sammen med læring. Trives vi kan vi glede oss til å gå på skolen.
– Et av hovedbudskapene fra elever i FFs undersøkelser. 

Høringsinnspillet ble levert utvalget i august 2019.