Skole og barnehage

Her har vi samlet innspill til hvordan skole og barnehage kan bli nyttigere og tryggere for barn. Forslagene er delt inn etter om tiltakene kan gjøres nasjonalt eller lokalt. Innspillene bygger på undersøkelser utført av Forandringsfabrikken 2016-2020.

Trygghet for læring

Hvorfor? 
Kunnskap direkte fra barn er klar: For at alle elever skal lære godt, må skolen være trygg for alle. Barn har ikke et valg om de vil være på skolen eller ikke. Det som skjer der, er viktig for hvordan oppveksten kjennes. Trygge lærere, å kjenne de andre elevene og å ha noen å snakke med er ting som barn peker på som bidrar til trygghet. 

Barn over hele Norge har foreslått at alle skoler må ha voksne “snakkepersoner”. Dette er voksne som alle elevene kan få tak i, uten å ha avtalt tid på forhånd. Det vil kunne ta uro ut av klasserommet og sikre at barn kan snakke om det som er vanskelig, i situasjoner der dette skjer. Barn sier at dette vil kunne hjelpe i mange vanskelige situasjoner i skolen.

Skolen må ha mer tid til å bruke på klassemiljø. Det må legges til rette for at elevene blir kjent med hverandre i klassen. Hvorfor?

Alle skoler må ha en “snakkeperson” som bidrag til å skape et trygt læringsmiljø. Hvorfor?

Skolen må bruke mer tid på klassemiljø. Det må legges til rette for at elevene blir kjent med hverandre i klassen. Hvorfor?

Fra ungdomsskolen er elever med på å ansette lærere. Dette gjøres allerede noen steder i landet. Hvorfor?

Ansette en “snakkeperson” på alle skoler som bidrag til å skape et trygt læringsmiljø. Hvorfor?

Samarbeid med elever

Hvorfor?
En skole som samarbeider med elevene skaper trygghet og god læring. Barn må samarbeides med om trivsel, læring og hvis noe skal sies videre. Hvis voksne snakker om barn uten at barnet vet det, mister barnet tillit til voksne.

Voksne må alltid samarbeide med barna hvis noe skal sies videre. Dette gjelder både til andre fagfolk og til foreldre. Voksne må alltid huske at de ikke kan vite hvordan barn har det hjemme. 

Rutiner i skolen skal sikre at elever blir samarbeidet med om hvordan de lærer best mulig og trives. Hvorfor?

Sikre at eleven alltid inviteres med på møter der noe skal bestemmes for eleven. Hvorfor?

Det skal så langt det er mulig avtales med eleven før noe fortelles videre til andre fagfolk eller foreldre. Hvorfor?

Innføre rutiner i skolen for å samarbeide med elever om hvordan de trives og lærer best mulig. Hvorfor?

Sikre at eleven alltid inviteres med på møter der noe skal bestemmes for eleven. Hvorfor?

Det skal så langt det er mulig avtales med eleven før noe fortelles videre til andre fagfolk eller foreldre. Hvorfor?

Skole som gir mening til livet (skriv om)

Hvorfor?
For at det skal være trygt for alle i klasserommet, for at flest mulig skal trives på skolen og for at flest mulig barn skal lære best mulig er et råd fra barn at elever må få snakke mer sammen, om hvordan skolen og livet kjennes. For å sikre dette trengs en time i uka hvor elevene kan snakke om livet og dele erfaringer. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.