Kunnskap fra barn som pensum

Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir nyttig kunnskap til studenter som skal ut og møte barn. Når studentene har kunnskap fra barn på pensum, får de førstehåndserfaringer og råd fra elever i skolen. Elever har viktige råd om hvordan det kjennes å være på skolen. Disse rådene bidrar til at studentene lærer hvordan de kan lage et godt læringsmiljø ved å gjøre det trygt for barn på skolen.  

De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn på pensum eller som anbefalt litteratur på en eller flere utdanningsretninger. 

Kunnskap fra barn har mye til felles med barns fire grunnleggende rettigheter for hvordan de skal bli møtt, etter FNs barnekonvensjon. Forandringsfabrikken har nå fokus på barns grunnleggende rettigheter i all kunnskapsformidling.