Kunnskap fra barn på pensum

Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir nyttig og viktig kunnskap til dere som skal ut og møte barn. Kunnskap fra barn bidrar til at dere kan gjøre det trygt for barn på skolen, sånn at de lærer bedre.

Når dere har kunnskap fra barn på pensum, får dere kunnskap og råd direkte fra barn i skolen. De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn på pensum eller som anbefalt litteratur på en eller flere utdanningsretninger. Dere som studenter kan bidra til at kunnskap fra barn kommer på pensum der dere studerer. Dere kan være med å etterspørre kunnskap fra barn på studiet deres. Som studenter og fremtidige fagfolk ber vi om at dere tar kunnskap fra barn inn i hjertene deres, og bruke den klokt.

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til fagfolk og studenter til hvordan elever kan lære bedre på skolen og hvordan få til godt læringsmiljø:

  • trygghet i klasserommet
  • plaging (mobbing)
  • ekstrahjelp i skolen
  • evnerike elever
  • elever som strever