SKOLE og BARNEHAGE som er trygg og nyttig for barn

Hvorfor trengs kunnskap fra barn om skolen og barnehagen

Barn vet hvordan det kjennes å gå på skolen og å gå i barnehagen. De vet hva som skal til, for å trives godt der. I skolen vet de hva som gir lyst til å lære og hvordan voksne kan gjøre det trygt å fortelle ting som de på skolen burde vite. I barnehagen vet de mye om hva som kjennes trygt og utrygt og om hvordan de voksne må være. Barn går veldig mange år i barnehagen og på skolen. Samarbeides de med, for å lage trygge rom, kan det gjøre en stor forskjell i livene til barn. Det kan også forandre synet de får på seg selv. Derfor tenker vi det er viktig at erfaringene og rådene fra barn, er med på å utvikle god praksis i barnehagen og skolen. 

Under finnes:

  • KUNNSKAPSRAPPORTER med råd fra barn og unge til barnehagen og skolen.
  • TEMASIDER med kunnskapsfilmer og andre ressurser som bidrar til å sikre god praksis sett fra barn.

Mer kommer for barnehage

KUNNSKAPSRAPPORTER

TEMASIDER FOR GOD PRAKSIS I SKOLEN

Her er temasider for trygg og nyttig praksis i skolen. De ulike sidene er bygd opp av kunnskapsrapportene ovenfor, sammen med kunnskapsfilmer, kompetansepakker med caser, og beskrivelser av god praksis lagd i samarbeid med fagfolk.