Samvær

PUBLIKASJONER

FILM: KUNNSKAP OM SAMVÆR

I filmene under forklarer ungdommer råd fra kunnskap fra barn, om hva målet med samvær bør være, hvordan gjøre det trygt for barn å fortelle hva slags samvær de vil ha og hvordan følge opp samvær på en trygg og nyttig måte.

For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no 
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil se filmen. Send mail fra din jobb-mailaddresse 

Film: Målet med samvær
Hva sitter dere igjen med etter denne filmen?
Hvordan kan dere passe på at samvær blir bestemt med utgangspunkt i det som er målet sett fra barnet?

Film: Barn må være med å bestemme samvær
Hvordan kan dere passe på at samvær bestemmes ut fra det som er til barnets beste?
Hvordan kan dere sørge for at barn ikke blir presset til samvær?

Film:  Hva barn konkret må få være med å bestemme om samvær
Hvordan kan dere bestemme samvær i samarbeid med barn?

Film: Barn må få snakke trygt
Hva slags informasjon trenger barn for å fortelle trygt hva slags samvær de ønsker?
Hvordan kan dere legge til rette for at barn får snakke trygt?

Film: Trygghet etter barn har fortalt ønsker om samvær
Hvordan kan dere avtale med barnet før dere deler barns ønsker om samvær til andre?
Hvordan kan dere informere barn om hva slags samværsordning som er blitt bestemt?

Film: Trygg oppfølging av samvær
Hvordan kan dere gjøre det trygt nok for et barn å fortelle hva de synes om samvær som er bestemt?
Hvordan kan dere snakke med barn om reaksjoner etter samvær?

Film: Klok vurdering av tilbakeføring
Hvordan vurdere om det er trygt med tilbakeføring?
Hvordan snakke med barnet ved vurdering av tilbakeføring?

Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video
Start video