RETT OG SIKKERT (2019)

Hva må til for å fortelle om vold og/eller overgrep? Hvordan opplever barn å være i avhør? Hvordan oppleves rettssaker og møte med advokater?

Ideen bak undersøkelsen er at unges erfaringer fra å møte hjelpe- og rettssystem og deres råd til disse systemene, skal bidra til at flere barn blir møtt på en måte som oppleves trygg, nyttig og samarbeidende for dem. Målet er økt rettssikkerhet for barn, og at samarbeid og samordning mellom tjenestene gjøres med barnet som viktigste aktør i samarbeidet.

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har spurt 130 barn og unge i alderen 12-19 år, som har vært i avhør etter vold og overgrep. Rapporten peker på grunner til at barn ikke forteller om vold og overgrep, og på hvordan de opplever møtet med politi, barnehus og rettsapparatet når de har fortalt.

RAPPORTENS INNHOLD:
Del 1: Årsaker til at barn ikke forteller om vold og overgrep

Del 2: Anmeldelse

Del 3: Avhør i barnehus

Del 4: Rettsapparat

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.