KUNNSKAP FRA BARN TIL ENGELSK

Flere av Forandringsfabrikkens rapporter, hefter og filmer oversettes nå, først til engelsk (tiden vil vise hva neste språk blir😊). Del gjerne med folk der ute. Målet er at det meste er oversatt før sommeren ☀️ Oversettelsesarbeidet gjøres som del av målet om et bredere internasjonalt samarbeid.

FFs ide om å oppsummere erfaringer fra systemene og råd til hva som gir god kvalitet i følge barn i skole, barnehage, helsetjenester, NAV, barnevern, kriminalomsorg, politi og rettsvesen, inspirerer nå i flere land. Kunnskap direkte fra grupper av barn i hvert land kan bidra til å sikre forpliktelsene alle nasjonale myndigheter har, etter barnekonvensjonen, til å lytte til barn som gruppe før de tar avgjørelser eller gjør handlinger som angår denne gruppen. 

Trykk på rapportene for mer info om hver av dem.