vi skulle få det bedre rapport

VI SKULLE FÅ DET BEDRE (2021)

I rapporten «VI SKULLE FÅ DET BEDRE» deler 100 barn og unge i alderen 15-20 år med erfaring med psykiatriske legemidler erfaringer og gir råd til hvordan gi trygg og nyttig hjelp. 

INNHOLD I RAPPORTEN: 
Om undersøkelsen

KUNNSKAP FRA BARN 
Del 1 Om de ulike medisinene
Del 2 Erfaringer med medisiner
Del 3 Råd til fagfolk

Barn har rettigheter
Dagens store utfordringer
Nasjonale endringer må komme
Til studenter og fagfolk
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter 

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.