vi skulle få det bedre rapport

VI SKULLE FÅ DET BEDRE (2021)

Medisinering av barn hos BUP og fastlegen.

Hvordan oppleves det å gå på medisiner? Hvilke utfordringer finnes? Og hva kan psykiatere, fastleger og nasjonale myndigheter gjøre?

Ny og viktig kunnskap! 100 barn og unge, 15-20 år, deler erfaringer og gir råd om medisiner hos BUP og fastlege. Barna og ungdommene i undersøkelsen har fått sovemedisin, antidepressiva, ADHD-medisin, antipsykotika, beroligende og stemningsstabiliserende.

Barn og unge i rapporten forteller at det er mangelfull informasjon og oppfølging når det gjelder medisinering. Det gjelder blant annet nedtrapping, bivirkninger og hvorfor de gikk på medisinen. Når informasjonen er mangelfull, åpner ikke barnet seg. I tråd med FNs barnekonvensjon har fagfolk har et ansvar for å legge til rette for at barn føler seg trygg nok til å snakke fritt. 

Rapporten gir konkrete råd til hva barn og unge trenger av informasjon når det gjelder medisinering, blant annet:

  • Gi barn så ærlig informasjon som mulig og bruk ord som barn forstår
  • Før du vurderer medisin, tenkt at du må gjøre det så trygt som mulig for at et barn skal fortelle hvorfor de har det vondt eller strevsomt
  • Lytt godt og åpent for å forstå, og ikke still standardspørsmål
  • Prøv annen hjelp først, og ikke gi medisiner for fort eller for tidlig
  • Gi barnet et fritt valg, og la barnet være med å bestemme om de skal medisineres, så godt det lar seg gjøre
  • Gi tett og fast oppfølging

 

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.