Rapport: Vi skulle få det bedre (2020)

Hvordan oppleves det å gå på medisiner? Hvilke utfordringer finnes? Og hva kan psykiatere, fastleger og nasjonale myndigheter gjøre?

Ny og viktig kunnskap! 100 barn og unge, 15-20 år, deler erfaringer og gir råd om medisiner hos BUP og fastlege. Barna og ungdommene i undersøkelsen har fått sovemedisin, antidepressiva, ADHD-medisin, antipsykotika, beroligende og stemningsstabiliserende.

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Rådet for psykisk helse og med støtte fra stiftelsen DAM

Rapportens innhold:

Del 1: Om de ulike medisinene

Del 2: Erfaringer med medisiner

Del 3: Råd til fagfolk

Barn har grunnleggende rettigheter

Dagens store utfordringer

Nasjonale endringer må komme

Til studenter og fagfolk

Om Forandringsfabrikken Kunnskapssenter