Snakke trygt i barnevernet (2021)

I rapporten SNAKKE TRYGT I BARNEVERNET gir 110 barn og unge, i alderen 8-19 år, råd om hva som skal til for at barn får snakke trygt i barnevernet. 

INNHOLD I RAPPORTEN:
OM UNDERSØKELSEN 
BARNS RETTIGHETER
MULIGHETER NASJONALT OG LOKALT
KUNNSKAP FRA BARN
Informasjon
Fortelle videre
Bestemme klokt
Press og påvrikning
Voksne som kjennes trygge
Steder som kjennes trygge

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 100 kr + porto.
Pris 5 stk 400 kr + porto.
Pris 10 stk 700 kr + porto.
Pris 25 stk 1500 kr + porto.