Rapport: Hvorfor bruker barn vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at vold ikke skal skje? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold?

I rapporten SINT UTENPÅ VONDT INNI (2020) gir 101 barn 13-20 år svar på disse spørsmålene.

RAPPORTENS INNHOLD
Del 1: Derfor blir det vold
Tall og erfaringer
Del 2: Skole
Erfaringer med skole
Råd til skolen
Del 3: Barnevern og utekontakt
Erfaringer med barnevernet
Råd til barnevernet
Del 4: BUP
Erfaringer med BUP
Råd til BUP
Del 5: Politi
Erfaringer med politi 
Råd til politi
Om Forandringsfabrikken

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 100 kr + porto.
Pris 5 stk 400 kr + porto.
Pris 10 stk 800 kr + porto.
Pris 25 stk 1600 kr + porto.