PSYKISKHELSEPROFFENE (2014)

Unge med råd til psykisk helsevern

120 barn og unge med erfaringer fra psykisk helsevern deler erfaringer og gir råd om hva de synes er god og dårlig hjelp.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i psykisk helsevern, politikere, studenter. 110 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra psykiskhelseproffer.

«Psykiskhelseproffene» er gjennomført i samarbeid med rådet for psykisk helse og stiftelsen DAM.

INNHOLD I RAPPORTEN: 
Hovedsvar fra unge, essens
Hjelpeapparatet 
Terapeutene 
Ventetid og gjennomtrekk  Taushetsplikt 
Informasjon og dokumentasjon  Medbestemmelse og tilbakemelding 
Diagnose og bruk av skjema  Medisinering 
Innleggelse, tvang og legevakt 
Tid til behandling 

Det som er inni meg 
Ensomhet, mobbing, traumer 
Atferd, ADHD rus
Spiseforstyrrelser, selvskading  Selvmordstanker 

Framtidas gode hjelpesystem 
Jobber med det viktigste 
BUP fra sykehus til friskehus 
BUP døgn med vekt på friskhet  Samarbeider og gir framtidstro  Inkluderer gode hjelpere

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.