MORGENDAGENS SKOLE (2015)

Lyst til å lære

3000 barn og ungdom fra 40 skoler over hele landet har erfaringer og råd som gir verdifull kunnskap om hvordan det er å være elev i norsk skole i dag. Hva gir lyst til å lære? Hvordan må læreren for at man kan lære best mulig? Og hvordan er en skole som samarbeider godt med barn og unge?

De har kunnskap i kroppen. SkoleProffene er barn og unge som går i skolen nå — elever fra 5. trinn på grunnskolen til 2. trinn på vgs. Dette heftet presenterer svarene fra elevene i grunnskolen.

Målgruppe: skole, organisasjoner og fritidsklubber.

«Morgendagens skole» er gjennomført med støtte fra Egmont fonden. 

INNHOLD I RAPPORTEN:
Om prosjektet 
Skole som gir lyst til å lære 
Skole som er trygg for å lære 
Skole som gir nyttig kunnskap 
Skole der vi samarbeider 
Skole som tar oss på alvor 
Snille lærere som kan fag 
Samarbeid med de hjemme 
Skole som forstår følelser 
Skole som gir mening til livet 
Metode 

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.