MINORITETSRÅD

Forandringsfabrikken inviterte unge til å dele erfaringer fra å vokse opp med etnisk minoritetsbakgrunn og samtidig få hjelp fra barnevernet. Vi ba dem gi råd om hvordan barnevernet kan møte unge med annen kulturbakgrunn på best mulig måte.

Prosjektet har samarbeidet med ca. 70 unge fra ulike deler av landet. De er i alderen 12-22 år og har fått hjelp av barnevernet mens prosjektet har pågått. De har møttes til samlinger i små grupper, og hver gruppe har møttes flere ganger.

I denne rapporten finner dere svarene fra de unge. Kloke svar, klare svar, dyrekjøpte svar, viktige svar.

«MinoritetsRåd» ble gjennomført i samarbeid med Redd Barna.

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.