Klokhet om rus (2018)

Hvordan kan vi hjelpe unge før de havner i rus? Hva er nyttig hjelp fra hjelpesystemer og skole? Hva må forandres i Norge?

58 unge som har strevd med rus deler sin kunnskap i rapporten Klokhet om rus. Målet er at Norge skal få nyttige og samarbeidende systemet, bygget på kunnskapen til ungdommer med erfaring fra rus. 

Rapporten bygger på Forandringsfabrikkens grunnleggende idé om at vi må lytte til dem som skal motta hjelpen for å vite hva som er nyttig. Behovet for mer kunnskap fra unge som strever med rus, kom tydelig frem i undersøkelsen PsykiskhelseProffene (Forandringsfabrikken og Rådet for Psykisk helse, 2014). Et tydelig svar fra mange unge som strever er at rus er en flukt.

“Mange av oss har prøvd rus og noen av oss har strevd mye med det. Med rusen kan vi rømme fra det som gjør vondt og flykte fra smerter i tanker eller kropp”. (Fra magasinet PsykiskhelseProffene)

Klokhet om rus er en undersøkelse som er gjennomført i samarbeid mellom Forandringsfabrikken og Rådet for Psykisk helse. Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen. Rapport utgitt 2018

INNHOLD I RAPPORTEN:
Del 1: Årsaker til rus
Del 2: De ulike tjeneste 
Del 3: Livet etter rus

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.