KLOKHET OM KJÆRESTEVOLD OG VOLDTEKT (2016)

Fra unge som har kjent det på kroppen

Unge som har brukt vold, blitt voldtatt eller hatt en voldelig kjæreste forteller sine historier for å hjelpe andre. De gir råd for at voksne skal få kunnskap og mot til å snakke klokt om vold.

120 unge i alderen 14 – 22 år gir råd og deler erfaringer til de som møter barn og unge. 

“Vi som har opplevd vold og voldtekt, vet hva unge må lære på skolene i Norge. Hadde dere som bestemmer over undervisningen også visst, tror vi mange av oss hadde sluppet opplevelsene vi nå må ha med oss resten av livet. Da hadde vi lært andre ting på skolen enn det de fleste av oss lærer i dag.” – Fra rapporten 

Målgruppe: Skolen, andre voksne som møter barn og politikere. 50 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte råd fra proffer.

«Klokhet om kjærestevold og voldtekt» er gjennomført i samarbeid med barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (bufdir).

INNHOLD I RAPPORTEN:
Erfaringer

Vold og voldtekt 
Historien vår 
På skolen
I samfunnet

Råd
Til skolen
Til hjelpere 
Til politikere
Metode 
Finne hjelp 
Takk

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.