KLOKHET MOT VOLD (2016)

Råd til barnevernet

Unge som har levd med fysisk eller psykisk vold, eller seksuelle overgrep, kommer med sine råd til barnevernet. De gir råd for hvordan man kan gi informasjon om vold, til barn og til voksne. De gir innspill til hva man kan gjøre dersom man har en mistanke om vold hjemme og hva man kan gjøre dersom mistanken viser seg å være sann.

Målgruppe: administrasjon, ansatte i barnevernet, politikere, studenter. 36 siders magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra barnevernsproffer.

«Klokhet mot vold» er gjennomført i samarbeid med Redd barna og stiftelsen DAM

INNHOLD I RAPPORTEN:
Hvordan gi informasjon om vold
Hvordan gi barn info om vold
Hvordan gi voksne info om vold

Råd fra unge til barnevernet
Grunnlaget for samarbeid Mistanke om vold hjemme Hasteflytting eller ikke Anmeldelse eller ikke
Fortsette å bo hjemme

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.