JUSTISPROFFENE (2010)

Svar til justistministeren om barn og straff

Hvordan kjennes det å være en ung lovbryter? Hvordan bør lovbruddene møtes, om ungdommene fikk bestemme? Unge i alderen 14 – 24 år (de fleste under 20 år), deler erfaringer fra soning, varetekt, glattceller og samfunnsstraff gir konkrete råd til justismyndighetene om hvordan unge bør stoppes fra å begå lovbrudd. 

Målgruppe: statsadministrasjon, justispolitikere og fagfolk 36 sider magasin med erfaringer, sitater og oppsummerte svar fra JustisProffene.

«Justisproffene» er gjennomført i samarbeid med stiftelsen DAM og Røde Kors.

INNHOLD I RAPPORTEN: 
Del 1 Erfaringene våre
Ungdommenes erfaringer rundt straffereaksjoner og barnevern

Del 2 Svarene våre
Ungdommenes svar til myndighetene på hvordan møte unge lovbrytere

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.