HVIS JEG VAR DITT BARN: Om tvang i psykisk helsevern (2019)

Hva gjør tvang med barn og unge? Hvordan kan man bruke minst mulig tvang? Hva er nyttig hjelp i psykisk helsevern?

63 unge i alderen 13-21 år, har deltatt i undersøkelsen. De kommer fra nord, midt, vest og øst i landet. De har alle blitt utsatt for tvang, blitt truet med tvang eller vært vitne til at noen andre har blitt brukt tvang mot. De fleste var innlagt på en sengepost eller hadde vært innlagt for kort tid siden. Selv om undersøkelsen ikke representerer alle unges erfaringer og råd, gir svarene fra 63 unge som nylig har opplevd sengepostene i psykisk helsevern, et bredt og viktig bidrag til hva mange ser på som hjelpsomt for dem.

”Hvis jeg var ditt barn” er en fordypningsunderøkelse om tvang, som bygger videre på svarene fra undersøkelsen PsykiskhelseProffene (2014), der 120 barn og unge er intervjuet om hva som er nyttig hjelp i psykisk helsevern.

Rapporten «Hvis jeg var ditt barn» er gjennomført for å løfte frem barn og unges erfaringer og råd med tvang i psykisk helsevern.  

«Hvis jeg var ditt barn» er gjennomført i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og ExtraStiftelsen.

Innhold i rapporten: 
DEL 1: Om bruk av tvang
DEL 2: Ulike former for tvang
DEL 3: Hva tvang gjør med unge
DEL 4: Hva Norge kan gjøre

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.