HVIS JEG VAR DITT BARN (2019): Om tvang i barneverninstitusjon

Hvordan oppleves og føles tvang i barnevernsinstitusjon? Hvordan kan man unngå bruk av tvang? Hvordan gjøre barnevernsinstitusjonen trygg?

55 ungdommer har deltatt i undersøkelsen – gutter og jenter fra hele landet. Alle disse har opplevd fastholding i institusjon. 35 av 55 har opplevd å bli skjermet. 42 av 55 har opplevd å bli fotfulgt. 52 av 55 er under 20 år. De yngste er 14 år. 

RAPPORTENS INNHOLD :

Del 1: Når fastholding, skjerming og fotfølging brukes
Del 2: Hvordan tvang oppleves – om fysisk fastholding, skjerming, fotfølging og tvangsprotokoller
Del 3: Hva fastholding, skjerming og fotfølging gjør med unge
Del 4: Livet etter institusjonen
Del 5: Trygge barneverninstitusjoner
Del 6: Råd til hvordan stoppe oss
Del 7: Dette kan Norge gjøre

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Hvis EHF-faktura, send referanse og organisasjonsnummer.
Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.