Forstå det viktigste (2020)

TRE av FIRE barn forteller ikke det viktigste. Hva må barnevernet gjøre for at det skal bli trygt nok til at barn skal fortelle?

110 barn, 6-12 år, med erfaring fra barnevernet deler erfaringer og gir råd om hvordan barnevernet må være og hva de må gjøre for at barn skal få fortalt det viktigste.

Tre grunner som går igjen til at barna ikke forteller:

1) Barna vet ikke hva som vil skje hvis de forteller. De vet
at barnevernet samarbeider tett med foreldrene eller fosterforeldrene og vet ikke hva som blir fortalt videre til dem eller til andre voksne. Det kan gjøre det skummelt for barna å fortelle. Mange av barna stoler ikke på voksne.

2) Barna tror det er vanlig for barn å oppleve det som de selv opplever. De vet ikke at det de har opplevd eller opplever er galt eller om det er noe voksne ikke har lov til å gjøre med barn. De vet ikke tydelig hva barnevernet kan hjelpe dem med.

3) Barna opplever ikke at de voksne samarbeider med dem om å bestemme hva slags hjelp de eller familien skal få. Når de voksne ikke samarbeider med dem om å bestemme, hjelper det ikke at de voksne kjennes snille.

Rapportens innhold:

DEL 1: Viktige råd fra barn i undersøkelsen

DEL 2: Erfaringer fra barn i undersøkelsen

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.