Trygt med tillitsperson (2023)

I rådsheftet TRYGT MED TILLITSPERSON gir 51 ungdommer, i alderen 13-21 år, råd til barnevernet om tillitspersonordningen. 

INNHOLD I HEFTET:
Om rådsinnhentingen
Barn og unge har rettigheter
Kunnskap fra barn og unge
        Tillitsperson er viktig
        Hvem kan/kan ikke være tillitsperson
        Informasjon om tillitsperson
        Velge tillitsperson
        Bytte eller slutte med tillitsperson
        Råd til tillitspersoner
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter