Samarbeid i pasientforløp (2023)

I rådsheftet SAMARBEID I PASIENTFORLØP gir 42 ungdommer, i alderen 13-21 år, råd til hvordan barn kan møtes klokt fra start til slutt i psykisk helsevern for barn og unge. 

INNHOLD I HEFTET:
OM RÅDSINNHENTINGEN
KUNNSKAP FRA BARN OG UNGE
     For trygghet
     Henvisning
     Første prat i BUP
     Finne ut av hva som er viktig
     Bestemme hjelp
     Evaluere hjelp
     Slutte i BUP
NASJONALE LØSNINGER
BARN HAR RETTIGHETER
FORANDRINGSFABRIKKEN KUNNSKAPSSENTER