Råd til ansettelser i barnevernet

Forord fra barnevernsproffer

Vi har laget verktøy til dere som skal ansette nye medarbeidere i barnevernet. Verktøyene er lagd i 2018 av oss barnevernsproffene som selv har erfaring med barnevernet. Dermed vet vi hvordan barnevernet må jobbe for at det kjennes nyttig og trygt for barn. Dette handler blant annet om at vi trenger voksne som blir glad i oss, viser kjærlighet og som oppriktig ønsker å hjelpe oss. Hvis vi ikke kjenner at kontaktpersonen vår er glad i oss vil det bli veldig vanskelig å snakke om det som gjør vondest. For da blir det for mange av oss ikke trygt nok til at vi kan fortelle. Vi tenker at det er superviktig at dere får ansatt gode barnevernsarbeidere som gjør at barnevernet kjennes trygt og godt for oss. Vi ønsker barnevernsarbeidere som jobber med verdier i hjertet og har barnet som sin hovedsamarbeidspartner.

Det er viktig for oss at dere bruker disse verktøyene på en klok måte, slik at dere får ansatt kontaktpersoner som kan gi oss best mulig hjelp. De som jobber med oss blir ofte viktige personer i livet vårt – da det er de som skal hjelpe oss når vi kjenner på hjelpeløshet. I dette heftet har vi har samlet noen tanker og ideer fra oss proffene for hva man kan se etter i intervju, hva man kan spørre om for å finne ut viktige ting, og oppgaver man kan gi for å se hvordan jobbsøkere takler ulike situasjoner. Vi håper heftet er til inspirasjon og hjelp for dere når dere skal ansette nye kontaktpersoner og andre i tjenesten. Dere kan også bruke verktøyene til å lage andre spørsmål og oppgaver til jobbsøkere som passer til det dere synes er viktigst.

Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?

 • Ærlighet: En ærlig framtoning der man viser åpenhet, sårbarhet, humor og ydmykhet er viktig for å bygge relasjon og tillit. Hvordan framstår jobbsøkeren?
 • Kroppsspråk: Kroppsspråk er viktig for å bygge relasjon og tillit. Hvordan ser du for deg at jobbsøkeren er i møte med barn eller ungdom?
 • Klær: Klær er viktig for oss når vi skal bygge relasjon og tillit. Tenker du at personen kler seg etter personligheten sin? Hvis man framstår stiv, eller perfekt, tar det lengre tid, eller kan bli vanskelig å bygge relasjon.

Forslag til spørsmål til jobbsøker

Det kan være lurt å gi søkeren beskjed på forhånd at spørsmålene ikke er for å sjekke hvordan de kan følge rutiner, det skal de finne ut senere, nå vil vi sjekke hvordan søkeren tenker som menneske.

 • Liker du klemmer?
 • Har du erfaring fra barnevernet selv?
 • Hva legger du i ordet profesjonalitet som kontaktperson i barnevernet?
 • Hva er dine grenser i denne jobben? (arbeidstid, tilknytting til barna)
 • Hvordan håndterer du egne følelser, hva tenker du for eksempel om å gråte foran et barn eller ungdom?
 • Hvorfor vil du jobbe i barnevernet?
  • Hva tenker du at akkurat du kan bidra med?
  • Hva er din grunnmotivasjon til å søke denne jobben?
 • Hvordan vil du bygge relasjon til barnene eller ungdommene du møter?
 • Hva vil du gjøre for at et barn/ungdom skal bli trygg på deg?
 • Hvordan sikrer du deg tillit til barnet?
 • Hvordan skal du få et barn til å føle at det er din hovedprioritet?
 • Hvordan vil du vise menneskevarme i jobben din?
 • Hva gjør du hvis du sitter her med:
  • en lei seg ungdom?
  • en sint ungdom?
  • et barn som ikke vil si noe?
 • Hvordan vil du reagere om du møter et barn/ungdom på gata?
 • Hvordan vil du vise at barnet er din viktigste samarbeidspartner?
 • Hvordan vil du vise at barnet er hovedpersonen i sitt eget liv?
 • Hvis noen, hva slags teknikker er du komfortabel med å bruke i møte med barn?
 • Hva tenker du om foreldres innsyn og informasjon fra samtaler med barn/ungdommer?
 • Hvordan ville du forklart til et barn hva voksne har lov til å gjøre og ikke?
 • Hvordan tenker du det påvirker deg at barn du jobber med har det vanskelig?
 • Hva tenker du om diagnoser hos barn?
 • Hvis en ungdom går til BUP eller PPT, hvordan går du fram for å møte den best mulig?
 • Hvordan vil du møte et barn som har synlige arr, driver med kriminalitet eller har ”atferdsavvik”?
 • Hva tenker du om barn som snakker mye om en fantasiverden? Hvordan vil du møte det?
 • Hvordan vil du gå fram hvis du får i oppgave å gi informasjon til barn i skolen om hva vold og overgrep er?
 • Hvordan vil du gå frem for å avdekke vold eller overgrep der det ikke er klare tegn på at det er tilfelle?
 • Hvordan vil du snakke med barn som har opplevd vold eller overgrep? 

Oppgaver å gi jobbsøkere

Dette er oppgaver dere kan gi jobbsøkere uten å ha ungdommer til stede. Disse oppgavene forteller hvordan jobbsøkeren velger å forholde seg til situasjoner som ofte oppstår og kan si mye om hvordan jobbsøkeren velger å frem i en sak.

Les opp en ekte bekymringsmelding. Be jobbsøker snakke om hvordan den vil gå fram i arbeidet. Hvordan vil de snakket med barna og foreldre samt andre som er involvert i barnets liv?

Bruk en gammel sak der det ble satt inn hjelpetiltak. Gi en beskrivelse av situasjonen i familien, og la jobbsøkeren vurdere framgang i saken og hvilke hjelpetiltak som kan settes inn.

Be jobbsøker forklare hvordan den vil gå fram i et møte i en familie der foreldrene kan dårlig norsk. Hvordan løse situasjonen på en måte at både barn og foreldre føler at det er nyttig? 

Skjema med alternativer (fosterhjemsarbeid)

Kryss av i skjema og begrunn til intervjuer etterpå. Man får raskt i gang en samtale om hvilke valg og vurderinger jobbsøker gjør seg. Her kan også spørsmål byttes ut. 

Eksempel 1: Hva gjør du hvis du kom til et fosterhjem der barnet unngår å svare, eller svarer mye «jeg vet ikke»?
a. Du lufter dine tanker om svarmangelen til fosterforeldrene.
b. Du ber om å få snakke med barnet i alenerom og tilbyr å snakke et sted hvor barnet
synes det er trygt.
c. Du kommer med dine bekymringer i plenum og tilbyr barnet å snakke alene.

Eksempel 2: En uønsket situasjon har oppstått i fosterfamilien. Hvem kontakter du først for samtale?
a. Du skolen først for å få mer informasjon og høre om liknende har skjedd før.
b. Du avtaler et møte med fosterforeldrene for å prate om hva de tenker om det som
har skjedd.
c. Du avtaler med barnet om et møte og spør hva som har skjedd, hvorfor og hvordan
det kan forhindres at skjer igjen.

Eksempel 3: Du får vite at en ungdom du har ansvaret for ruser seg eller skader seg selv. Hvem vil du snakke med, og i hvilken rekkefølge?
a. Barnet
b. Fosterforeldrene
c. skole

Besøk i fosterhjem – to situasjoner:
Beskriv de to situasjonene under og be søker tenke høyt om situasjonen i familiene, hva ulikhetene kan bety, og hvordan søker vil gå fram i de ulike situasjonene. 

Situasjon 1:
Det er tid for hjemmebesøk i fosterhjemmet. Du og kollegaen din kommer hjem til fosterhjemmet og når du kommer inn i stua så er det dekt fint på og rekesmørbrødene står klare. Fosterfar, fostermor, fosterbror er hjemme. Fostermor snakker om hvor travel ungdommen er, alt hen gjør av aktiviteter, og hvor flink hen er på skolen.

Situasjon 2:
Det er tid for hjemmebesøk i fosterhjemmet. Du og kollegaen din kommer inn døra i fosterhjemmet. De har ikke fått støvsuget og fosterfar kommer løpende inn dørene 10 min etter det har begynt, fostermor sitter og drikker kaffe og ungdommen kakao. Ungdommen sier at ting har vært litt vanskelig i det siste og fostermor er enig i det.

Case med ungdommer:

Inviter med ungdommer som er i barnevernet i dag (helst to eller flere for at det skal være tryggere).

Be de velge seg en case som passer en situasjon fra eget liv, og som passer i stillingen utlyst. Ungdommene spiller ut hvordan de selv var mot voksne i den situasjonen, sånn vil situasjonen bli mer ekte. Når case stopper, gjennomføres en samtale om hva som skjedde med ungdommen, jobbsøkeren og intervjuer. Her skal også ungdommene være med å gi tilbakemeldinger på hvordan de følte seg sett og møtt.

Legg merke til hvordan jobbsøkeren forholder seg til ungdommen, hvilket stemmeleie de bruker og kontakt mellom jobbsøkeren og ungdommen.

(Passer for søkere til alt barnevernsarbeid med kontakt med barn eller ungdom.)

Ungdommen spiller ut sitt første møte med barnevernet.

Case: Du skal møte barnet/ungdommen for første gang. Gjennomfør møtet.

(Passer for søkere til alt barnevernsarbeid med kontakt med barn eller ungdom)

Ungdommen spiller ut en gang det var lei seg, sint eller annen vanskelig situasjon.

Case: En ungdom er i en vanskelig situasjon. Gjennomfør møtet.

(Passer for søkere til alt barnevernsarbeid med kontakt med ungdom)

Ungdommen spiller ut en situasjon den selv har opplevd.

Case: Hvis noen har opplevd omsorgssvikt klarer de kanskje ikke bygge tillit med en gang. De kan svare mye ”vet ikke”. Hvordan reagerer jobbsøkeren? Gir de opp eller står de på for å få et svar fra ungdommen? Hvordan tilnærmer jobbsøkeren seg ungdommen?

(Passer for søkere til omsorgsavdelinger)

Ungdommen spiller ut en situasjon den selv har opplevd.

Case: Du skal ha fosterhjemsbesøk der en gutt på 10 år bor. Gutten er beskrevet i mappen som veldig utagerende og har dårlig konsentrasjon. Fosterforeldrene mistenker ADHD og lurer på om BUP kan hjelpe. Fosterforeldrene synes gutten er litt krevende til tider da han utagerer mye og det har blitt spurt om besøkshjem (avlastningshjem). Du møter fosterfamilien for første gang på hjemmebesøk. Hvordan går du frem?

(Passer for søkere til alt barnevernsarbeid med kontakt med ungdom)

Ungdommen spiller ut en situasjon den selv har opplevd.

Case: Du får ansvaret for en ungdom på 13 år som er flyttet pga. rus i hjemmet. Skolen sier at ungdommen har fortalt om å ha blitt slått i oppveksten. Du skal ha en prat med ungdommen der du skal finne ut hva som skal skje videre. Gjennomfører praten med ungdommen.

(Passer for søkere til institusjoner)

Ungdommen spiller seg selv, på rommet sitt på institusjonen.

Case: Ungdommen starter med å si at den har gitt opp og ikke vil ut av rommet. Gjennomfør praten.,

Snakk med ungdom i barnevernet om konkrete barnevernsoppgaver.

 • Når og hvordan kan man samarbeide med barnet/ungdommen?
 • Hvor gammel må barnet være for å være samarbeidspartner?
 • Hvordan samarbeide med barnet/ungdommen i undersøkelsen?
 • Hvordan finne ut om barnet/ungdommen trives i fosterhjemmet/institusjonen nå?
 • Hvordan finne ut om hjelpetiltaket faktisk hjelper barnet/ungdommen?