PSYKISK HELSEVERN (2019)

FRA OSS SOM KJENNER DET

Hva skal til for at psykisk helsevern skal kjennes trygt? Hva er en god behandler og hva er nyttig hjelp? Hvordan kan behandlere samarbeide godt med barn og unge?

104 barn og unge fra hele landet har bidratt i boka, fra Finnmark i nord til Agder i sør. De er 14-21. Alle har erfaring fra psykisk helsevern og går til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) akkurat nå eller har gjort det for kort tid siden. De har bidratt med svar på hva som har vært nyttig og ikke nyttig i sine møter med BUP, og gitt sine viktigste råd til psykisk helsevern.

Svarene er systematisert og oppsummert av prosjektleder i Forandringsfabrikken Heidi B. Grande i tett samarbeid med en redaksjonskomite bestående av noen av forfatterne: Julie, Anika, Sandra, Lisa og Marius.

”Psykisk helsevern fra oss som kjenner det” er den første fagboken som er skrevet av unge som får hjelp i tjenestene til studier, fagfolk og politikere.

Boka er utgitt på Universitetsforlaget.