Kunnskap fra barn formidles på utdanningene 

Psykiskhelseproffene kan presentere kunnskap fra barn live eller på film der de tar utgangspunkt i en av hovedundersøkelsene, eller de kan gå i dybden i et tema dere på utdanningene ønsker at proffene skal presentere kunnskap på. De kan også bidra i dialoger med studenter og lærere på utdanningen.

Forslag til tema i presentasjoner eller i dialog med utgangspunkt i kunnskap fra barn:

  • Hvordan kan man som nyutdannet tenke om barn? Hvordan bevisstgjøre og øve på et godt barnesyn?
  • Hva betyr det å være en god profesjonell i møte med barn og unge?
  • Hvordan snakke med barn sånn at barn får fortalt det viktigste?
  • Hvordan samarbeide med barn i psykisk helsetjenester for å sikre at hjelpen blir nyttig? Hvordan samarbeide på tvers av tjenester sammen med barnet?
  • Hvordan bruke kunnskap direkte fra barn og barns grunnleggende rettigheter i praksis?

Har du spørsmål knyttet til å ha kunnskap fra barn i undervisning og på pensum, eller ønsker du å ha besøk av proffer til dine studenter? Vi samarbeider gjerne med deg om å lage tilpasset undervisningsopplegg med filmer, case og oppgaver som kan brukes i undervisning. 

Kontakt guro@forandringsfabrikken.no