Kunnskap fra barn på pensum 

Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir nyttig kunnskap til dere som skal ut og møte barn. De som kjenner systemene på kroppen har viktige råd, som bidrar til at dere kan gi trygg og nyttig hjelp til de barna og ungdommene dere kommer til å treffe.

Når dere har kunnskap fra barn på pensum, får dere får dere kunnskap og råd direkte fra barn som er i psykisk helsevern og kommunale psykisk helsetjenester. De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn på pensum eller som anbefalt litteratur på en eller flere utdanningsretninger. Dere som studenter kan bidra til at kunnskap fra barn kommer på pensum der dere studerer. Dere kan være med å etterspørre kunnskap fra barn på studiet deres. Som studenter og fremtidige fagfolk ber vi om at dere tar kunnskap fra barn inn i hjertene deres, og bruker den klokt.

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til fagfolk og studenter innen:

  • psykologi
  • helsesykepleie
  • barne- og ungdomspsykiatri
  • medisin
  • miljøarbeid/miljøterapi
  • tannhelse