Proffer på høring for Statsbudsjettet 2023

De siste to ukene har proffer gitt innspill til Statsbudsjettet for 2023 i 5 komiteer på Stortinget. Innspillene til alle komiteene bygde på kunnskap fra barn og barns rettigheter etter FNs Barnekonvensjon. Her er noen av de viktigste innspillene: 

 • Sikre at alle utredninger, satsinger og tiltak for barn grunnleggende inkluderer kunnskap fra barn og sikrer barns prosessuelle rettigheter, etter FNs barnekonvensjon. Her er noen eksempler for hvor det må gjøres: 
  • Som del av kunnskapgrunnlaget og læringsutbyttet i rammeplanen for barnehagelærerutdanningene, sammen kunnskap fra forskning og med kunnskap fra praksis – og i ny barnehagestrategi.
  • I meldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn – og i gjennomgangen av kapittel 9a i opplæringsloven. 
  • I ny opptrappingsplan for psykisk helse
  • I forebyggings- og behandlingsformen på rusfeltet 
  • I arbeid med barneverninstitusjoner 
  • I ny opptrappingsplan mot vold og overgrep
  • I dagens ordninger for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff 
 • Når det skal gjøres tilsyn på systemer for barn i Norge, må dette inkludere tilsyn av det som er viktigst for de grupper av barn som disse systemene er laget for
 • At barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon MÅ beskrives konkret i norske særlover for at de lettere skal kunne sikres i praksis. Her har Stortinget tidligere gjort flere viktige vedtak om lover som må gjennomgås (f.eks. Barnehageloven, Opplæringsloven, Helselovene og Barneloven). I flere av lovene, er rettighetene bare delvis tatt inn. NÅ må disse vedtakene følges opp <3 

Nå håper vi Stortinget lytter til kunnskapen fra barn, fordi: 

 • Barn har rett til det 
 • Det som lages får bedre kvalitet 
 • Penger brukes smartere 

Takk til alle stortingspolitikere som stilte viktige spørsmål for å forstå mer!

Interessert i å lese mer om hvordan Forandringsfabrikken jobber med politikk og barnerettigheter? Les her

Les innspillene til de ulike komiteene her: 

I utdannings- og forskningskomiteen 

I familie- og kulturkomiteen

I helse- og omsorgskomiteen

I justiskomiteen

I kommunal- og forvaltningskomiteen

Proffer på Stortinget

Proffer med fabrikkarbeidere