Proffer på ulike oppdrag

Her fra noen av aktivitene som proffer rundt i landet bidro på i det siste:

  • foredrag på Østlandsk lærerstevne
  • foredrag på NLA i Bergen, på spespedutdanningen
  • foredrag på oppvekstkonferansen i Modum
  • foredrag for helsesykepleierstudenter på Universitetet i Stavanger 
  • besøk fra socialtjenesten i en bydel i Stockholm
  • film lages til FF web, med hovedsvarene fra undersøkelsene
  • møte med undervisere ved lærerutdannelsen på København Profesjonshøjskole og med Nordisk netværk for børns ret til involvering i socialt og pædagogisk arbejde

Proffer med spespedstudenter i ved NLA i Bergen 

Proffer med fagfolk i barnehager og SFOer på Østlandsk lærerstevne

Besøk av socialarbeidere fra Stockholm

Proffer i København

Proffer med helsesykepleierstudenter i Stavanger 

Proffer på oppvekstkonferansen i Modum

Proffer presenterer kunnsskap på film