PLAGE: råd til politikere og skole

Hvorfor plager barn? Hva bør skolen gjøre for at dumt ikke skal skje? Og hvordan bør skolen møte barn når noe dumt skjer?

Unge og barn har kunnskap som vil gjøre skolen bedre for de som blir plaget og de som plager andre. I rapporten PLAGE oppsummeres erfaringer og råd fra barn mellom 6 og 12 år.

Undersøkelsen PLAGE ANDRE har bestått av to deler – en for elever 6-12 år en for unge 13-19 år. I denne rapporten presenteres svar fra elever 6-12 år. Deltakerne var elever fra seks steder i landet, ca. like mange var gutter som jenter. Alle hadde erfaring fra å plage andre.

Mobbing har hatt mye fokus i Norge de siste tiårene. Også i tidligere undersøkelser Forandringsfabrikken har gjort med barn og unge i skolen, har mobbing vært tema. Erfaringer som har gått igjen, er at ordet mobbing er stigmatiserende. Råd som har gått igjen er at ordet plaging i stedet bør brukes. Å bli plaget eller å plage andre, er sjelden svart-hvitt. Forandringsfabrikken ville derfor finne ut hvordan det kjennes å være den som plager andre og hva barn hadde trengt, for ikke å plage andre.

Rapportens innhold:

Del 1: Sånn kjennes det

  • Hvordan barn plager
  • Hvorfor barn plager
  • Hva gjør de voksne

Del 2: Råd til skolen

  • For at dumt ikke skal skje
  • Når noe dumt skjer

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.