PLAGE: råd til politikere og skole (2020)

Hvorfor plager barn? Hva bør skolen gjøre for at dumt ikke skal skje? Og hvordan bør skolen møte barn når noe dumt skjer?

Undersøkelsen PLAGE har bestått av to deler – en for elever 6-12 år, og en for unge 13-19 år. I denne rapporten presenteres svar fra elever 13-19 år. 140 unge på 14 forskjellige skoler i sju byer deltok. Ca. like mange gutter som jenter. Alle hadde erfaring fra å plage andre.

I rapporten PLAGE gir unge og barn råd som vil gjøre skolen bedre for de som blir plaget og de som plager andre. 

Mobbing har hatt mye fokus i Norge de siste tiårene. Svar som har gått igjen er at ordet mobbing er stigmatiserende, og at ordet plaging i stedet bør brukes.
Å bli plaget eller å plage andre, er sjelden svart-hvitt. Forandringsfabrikken ville derfor finne ut hvordan det kjennes å være den som plager andre, hva de voksne gjør når barn og unge plager, og hva barn og unge hadde trengt for ikke å plage andre.

Rapportens innhold:
Del 1: Sånn kjennes det
Hvordan barn plager
Hvorfor barn plager
Hva gjør de voksne
Del 2: Råd til skolen
For at dumt ikke skal skje
Når noe dumt skjer 

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.