Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er en stiftelse og et kunnskapssenter som jobber for å forbedre skole og hjelpesystemene for barn.
FF jobber ut fra ideen om at alle barn har viktig kunnskap om systemene de er i.
Forandringsfabrikken henter inn kunnskap fra mange barn i undersøkelser, dette oppsummeres som kunnskap fra barn.
Målet til Forandringsfabrikken er at barn og unge opplever skole og hjelpesystemer som trygge, nyttige og samarbeidende.

Sosial entreprenør
Forandringsfabrikken er også en sosial entreprenør

  • I 2010 ble Forandringsfabrikken kåret til Årets sosiale entreprenør.
  • I 2011 ble fabrikkleder Marit Sanner valgt som Ashoka Fellow. Ashoka fellowship er det største nettverket for ledende sosiale entreprenører i verden.
  • I 2017 ble Forandringsfabrikken pekt ut som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn, av den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI).

Kunnskap fra barn forandrer Norge

Undersøkelser
Forandringsfabrikken gjennomfører undersøkelser med barn og unge over hele landet. Siden 2008 har flere enn 5500 skoleelever, 1500 barn i barnevernet, 1700 barn i psykisk helsetjenester og nesten 400 barn som har opplevd vold deltatt i våre undersøkelser. Undersøkelsene gjennomførespå samlinger og i samtaler ved bruk av ForandringsMetodikk, som bygger deltakende undersøkelsesmetodikken Participatory Learning and Action (PLA). De mest gjennomgående rådene i undersøkelsene blir til oppsummert kunnskap fra barn og gjøres tilgjengelig i kunnskapssenteret.

Kunnskapssenter med kunnskap fra barn
Barns erfaringer, og råd til forandringer oppsummeres som «kunnskap fra barn». Siden 2008 har Forandringsfabrikken snakket med 6500 barn i skolen, 2000 i barnevernet, 2000 som har fått psykisk helsehjelp og nesten 600 som har vært utsatt for vold eller overgrep (tall fra 2021).

I 2017 åpnet Forandringsfabrikken offisielt et kunnskapssenter. Senteret ble åpnet av statsminister Erna Solberg, som tidligere har nevnt proffene i sin TV-sendte nyttårstale.I Forandringsfabrikken Kunnskapssenter er alle stiftelsens publikasjoner tilgjengelige. Målsetningen med senteret er å bidra til klokere, nyttigere hjelpesystemer og skoler, bygd på kunnskap fra barn.

Gå til Forandringsfabrikken Kunnskapssenter.

Proffene formidler kunnskap
Barn og unge som er med i undersøkelsene inviteres med som proffer til å formidle den oppsummerte kunnskapen til studenter og fagfolk. Rundt 450 unge er aktive som proffer på skole, psykisk helse og barnevern. De voksne fabrikkarbeiderne er tilretteleggere. For å være proff, må man være i et av systemene man skal gi råd til og derfor er proffene mellom 12 og 19 år. Les hvordan du kan bli proff i Forandringsfabrikken.

Fagutviklingsarbeidene MITT LIV
Forandringsfabrikken driver fagutviklingsarbeidene MITT LIV hvor oppsummert kunnskap fra barn legger grunnlaget for et felles barnesyn, verdisett og konkrete arbeidsmåter. Proffer og fagfolk samarbeider om hvordan skole og hjelpesystemer kan bli trygge og nyttige for barn. Målet til fagutviklingsarbeidene er at barn og unge skal oppleve skolen og hjelpesystemene som trygge, nyttige og samarbeidende. Les mer her.

Råd til myndigheter og politikere
Kunnskapen fra undersøkelsene brukes i innspill til lover og regelverk og presenteres enten skriftlig eller direkte i møter og høringer av unge proffer. Finn våre høringsinnspill her.

Filosofi
Forandringsfabrikken jobber for å forandre hjelpesystemer og skoler, slik at de bygger på barns råd om hva som er nyttig hjelp. Sentralt i filosofien står enkeltmenneskets verdighet og likeverd, og troen på at alle mennesker, store eller små, og uansett diagnoser, har kunnskap det er verdt å lytte til. Ingen mennesker er for syke til å delta i sitt eget liv.

Grunntanken er at barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, at de er like mye verdt som voksne, at de trenger kjærlighet, må bli trodd på og tatt på alvor. Forandringsarbeidet er forankret i verdiene åpenhet, ydmykhet, samarbeid og kjærlighet. Vi tror ikke at mennesker eller systemer forandrer seg med kritikk eller harde ord, og jobber derfor ut fra en tanke om å ”forandre med varme”.

Forandringsfabrikken ble grunnlagt i 2004.

Om hvordan Forandringsfabrikken er organisert

Om hvordan Forandringsfabrikken er finansiert

Om styret i Forandringsfabrikken

Om faglig råd i forandringsfabrikken