Oktober 2017: PsykiskhelseProffenes høringsinnspill til tvangslovutvalget

I 2016 oppnevnte regjeringen et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren.

Her er rådene fra PsykiskhelseProffene til tvangslovutvalget. PsykiskhelseProffene er barn og unge som har erfaring fra psykisk helse-hjelp. 

Forandringsfabrikken har hentet råd fra mer enn 300 unge med erfaring fra psykisk helsevern. Mange har erfaring med tvangstiltak som tvangsinnleggelse, utgang med følge, tvangsmedisinering, fastholding, tvangsernæring og belteseng. Innspillet bygger på kunnskapen fra de unge.