Økonomi og organisasjon

FF er organisert som en ideell stiftelse. Stiftelsen øverste organ er styret. Les mer om styret her

FF har hovedkontor i Oslo og arbeider også fra større og mindre regionkontor i Bergen, Trondheim og Stavanger. 

FFs arbeid er blant annet finansiert ved midler over Statsbudsjettet, gjennom midler fra Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. I tillegg får FF prosjektstøtte fra andre offentlige instanser som IMDI, Konfliktrådet, Statens Sivilrettsforvaltning og NAV. I tillegg har FF fått viktige bidrag fra stiftelser, legater og privatpersoner.  

FF har en organisasjons-og administrasjonsgruppe med følgende hovedoppgaver: 

  • Prosjektstyring og regnskap
  • Strategi-og organisasjonsutvikling
  • HMS arbeid – les mer om FFs HMS arbeid her 
  • HR og personal – inkludert rekruttering, opplæring og kompetanseutvikling 
  • Drift og logistikk 
  • IT sikkerhet og GDPR – les FFs personvernerklæring her