NYTT STYRE I FORANDRINGSFABRIKKEN 

Publisert 24. januar 2024 

1.desember 2023 fikk Forandringsfabrikken nytt styre. FFs styre ble for første gang valgt av et representantskap bestående av 50 medlemmer. Dette er unge 15-25 år fra rundt i landet. Styret møtes jevnlig. 

Her et utdrag fra FFs vedtekter, om styret:

Stiftelsens styre har det overordnede ansvaret for Forandringsfabrikkens virksomhet. Styret skal sikre en forsvarlig drift og god utvikling i tråd med stiftelsens formål. Styret skal inneha en bred og samlet kompetanse for å ivareta Stiftelsens formål og bistå i utvikling av Forandringsfabrikken Stiftelse.

Styret skal påse at ledelsen og organisasjonen tilfredsstiller samfunnets krav til åpenhet og etterrettelighet, samt arbeider bevisst for å sikre at samarbeidspartnere, interessenter forøvrig, ansatte, og barn og ungdom som blir engasjert, kan ha full tillit til Forandringsfabrikken og dets arbeid. 

Les om medlemmene i styret HER 

fra øverst til venstre: Trond Aarre, Hilde Ordemann, Marit Skivenes, Arild Bjørndal, Caroline Rørnes, Alexander Sommerseth (styreleder) og Vanessa Marin Gundersen