TRYGT MED TILLITSPERSON

Et nytt rådshefte med råd til barnevernet om ordningen med tillitsperson – fra 51 ungdommer, i alderen 13-21 år.

Råd fra heftet:
For at møter med barnevernet skal kjennes trygge, kan det hjelpe å ha med en tillitsperson. Tillitspersonen må velges av hvert barn og barnet må ikke føle at noen voksne, hverken i barnevernet eller hjemme, prøver å påvirke valget deres. Å få muligheten til å ha med en person barnet føler seg trygg på, kan gjøre at barnet får til å fortelle mer, og fortelle det viktigste, til voksne i barnevernet.

I heftet er det råd til voksne i barnevernet om: Hvem unge mener kan/ikke kan være en tillitsperson, hvilken informasjon barnevernet må gi om tillitsperson, hvordan barnevernet kan gjøre det tryggest mulig å velge tillitsperson og hvordan barnevernet kan gjøre bytte av tillitsperson tryggest mulig.

I rådsheftet er det også råd til tillitspersoner om hvordan de kan være trygge for barn og unge.

Les rådsheftet HER