Rapport: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i psykisk helsevern (2019)

Forandringsfabrikken har siden 2013 hentet inn erfaringer og råd fra unge med erfaring fra psykisk helsevern i Norge. I rapporten "Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i psykisk helsevern" deler 63 unge som har opplevd tvang sine erfaringer og råd.

”Hvis jeg var ditt barn” er en fordypningsunderøkelse om tvang, som bygger videre på svarene fra undersøkelsen PsykiskhelseProffene (2014), der 120 barn og unge er intervjuet om hva som er nyttig hjelp i psykisk helsevern. "Hvis jeg var ditt barn" er gjennomført for å løfte frem barn og unges erfaringer og råd med tvang i psykisk helsevern. Målet er at Norge skal lytte til deres beskrivelser av hva tvang gjør med dem, og til rådene deres om hvordan minst mulig tvang kan brukes. Rapporten er et faglig bidrag for å få til bedre samarbeid og hjelp.

"Jeg var 13 år. Det var jo disse som skulle hjelpe og var ekspertene, og hvis de brukte tvang, hvordan kunne jeg tørre å mene noe om det? Hva om det var sånn det skulle være?" - Fra rapporten

"Hvis jeg var ditt barn" er gjennomført i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og ExtraStiftelsen.

RAPPORTENS INNHOLD:

Del 1: Om bruk av tvang
Del 2: Ulike former for tvang
Del 3: Hva tvang gjør med unge
Del 4: Dette kan Norge gjøre


BESTILLING:

Bestill rapporten i trykket versjon på: post@forandringsfabrikken.no
Trykket utgave leveres med portrettbilder av ungdommer.
Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg.