Rapport: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i barnevernsinstitusjon (2019)

Her er en ny rapport fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter om hvordan tvang i barnevernsinstitusjon oppleves. 55 ungdommer er intervjuet.

Et hovedsvar til Norge er at mange av disse ungdommene har vonde erfaringer fra vold og overgrep tidligere i livet. Tvang oppleves som et nytt overgrep, viser rapporten. Mange av ungdommene opplever også at tvang brukes som en straff, og at barnevernsinstitusjonene underrapporter hvor hardt og hvor lenge tvang ble brukt.

Et annet veldig alvorlig svar til Norge er at tvang er et hinder for å hjelpe.

"Måten de holdt på var veldig hard, og det føltes som vold. Det var ingen omsorg i det hele tatt, ingen trygghet. Det føltes bare som at jeg hadde gjort noe galt og at jeg skulle bli straffet."
- Fra rapporten

Les nyhetssaken "Dagens bruk av tvang hindrer at unge får god hjelp i barnevernet" her.

RAPPORTENS INNHOLD :

Del 1: Når fastholding, skjerming og fotfølging brukes
Del 2: Hvordan tvang oppleves - om fysisk fastholding, skjerming, fotfølging og tvangsprotokoller
Del 3: Hva fastholding, skjerming og fotfølging gjør med unge
Del 4: Livet etter institusjonen
Del 5: Trygge barneverninstitusjoner
Del 6: Råd til hvordan stoppe oss
Del 7: Dette kan Norge gjøre

Utgitt i 2019

Bestill rapporten i trykket versjon på: post@forandringsfabrikken.no
Trykket versjon kommer med portrettbilder.
Pris per hefte er 60 kr. Bestill 5 eks. for 250 kr, 10 eks. for 400 kr eller 25 eks. for 750 kr. Porto kommer i tillegg.