Ny i Norge på skolen

PUBLIKASJONER

KUNNSKAPSFILMER TIL LÆRERE

I filmene gir ungdommer råd til lærere i skolen om hva de bør gjøre når noen kommer ny til Norge, for at de skal lære norsk bedre og få norske venner. Ungdommene presenterer noen av hovedrådene fra rådsheftene. De har valgt å snakke om noen av de rådene som er viktigst for seg.
Les rådsheftene over for enda flere råd til hvordan hjelpe flere som er nye i Norge til å få venner og lære seg norsk. 

For passord til filmene, send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no.
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l., tittel på filmene og i hvilken sammenheng du vil bruke filmene. Send mail fra din jobb-mailaddresse.

I filmen presenterer ungdom som er nye i Norge råd til hvordan lærere kan hjelpe dem å bli kjent med ungdom som har vokst opp i Norge. Ungdommene presenterer råd om hva som er viktig for at de skal kunne lære norsk raskere, å ha de bra på skolen og til hva som kjennes ut som en god lærer

I filmen presenterer ungdom som er nye i Norge råd til lærere i kombinasjonsklasser om hvordan de kan hjelpe dem å bli kjent med ungdom som har vokst opp i Norge selv om de går i egne klasser. De presenterer også råd om hvordan lærere kan bidra til at de lærer norsk raskere.

Start video

Til alle lærere 

Start video

Til lærere i kombinasjonsklasse 

 • Hvordan kan dere gjøre det trygt når dere skal snakke med elever for at de skal kunne fortelle hva som er viktig for for dem når de skal lære norsk?
 • Hvilke utfordringer og muligheter kan det finnes når man skal ha aktiviteter på skolen med elever som er nye i Norge og elever som er født i Norge?
 • Hvordan kan du som lærer legge til rette for at elever som er nye i Norge blir inkludert når dere har aktiviteter?
 • Av det som ble snakket om i filmene, hva tar du med deg videre? Hvordan kan dere bruke det du lærte videre i klassen din?

RÅD TIL HELSESYKEPLEIERE, MILJØARBEIDERE, RÅDGIVERE OG MINORITETSRÅDGIVERE

I filmen presenterer ungdom som er nye i Norge råd om hva som skal til for at det skal bli trygt å snakke med voksne på skolen. De presenterer også råd om hvordan burde få informasjon om hva man kan få hjelp til av hvem.

For passord til filmen, send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no.
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l., tittel på filmen og i hvilken sammenheng du vil bruke filmen. Send mail fra din jobb-mailaddresse.

Start video

ØVINGSOPPGAVER

Øvingsoppgavene er laget for at studenter og fagfolk kan øve på noen konkrete ting kunnskap fra elever sier det er viktig at voksne i skolen er gode på. Øvingsoppgavene bygger på hva elever som er nye i Norge har sagt voksne i skolen kan gjøre for å kjennes som trygge voksne, for hjelpe dem å få venner og for å lære norsk raskere. Det er lurt at alle i gruppene prøver å gjøre det, både for å øve og for at det skal bli trygt å øve. 

Mål: 
Øve på å starte gode prater mellom elever som er nye i Norge og elever som har vokst opp i Norge, hvor de kan bli kjent med hverandre

Kunnskap fra elever som er nye i Norge sier: 
Elever ønsker å ha aktiviteter, timer og gruppearbeid på tvers av klasser og steder der de som er nye i Norge kan bli kjent med de som har bodd i Norge lenge. Det kan bli mye tryggere når de kjenner hverandre. Når de blir kjent og får brukt språket, lærer de norsk mye raskere. Elevene kan trenge hjelp fra voksne i skolen for å bli kjent med elevene som har bodd i Norge lenge, særlig hvis de går i atskilte klasser. Da trenger de at de voksne i skolen lager møteplasser på skolen hvor elevene kan møtes. Som å ha gymtimer eller andre timer sammen, pingpong i fellesområder, eller å gå på fellesturer. 

Når voksne i skolen lager slike møteplasser er det også viktig at de kan hjelpe elevene med å bli kjent med hverandre i starten

Øving

 • Sitt sammen tre og tre. I hver gruppe, tar en person rollen som lærer, de to andre er elever
 • Tenk dere at læreren sitter sammen med to elever som ikke kjenner hverandre
 • Den som er læreren prøver å bli litt kjent med elevene og forteller litt om seg selv.
 • Læreren prøver å starte en samtale mellom alle der den legger opp til at det er elevene som skal bli bedre kjent. Finn ting som begge elevene er interesserte i, som de kan fortsette å snakke om også etter at du har gått fra dem
 • Elevene forteller litt om seg selv og en eller to av interessene sine når læreren spør. Hvis gruppen vil, kan en elev være litt sjenert og ikke si så mye
 • Bytt slik at alle i gruppa får prøvd å være lærer
 • Til slutt, snakk i gruppa om hvordan dere kan bruke dere selv om personer, som et verktøy i møte med nye elever, for at de kan bli bedre kjent med hverandre. Hvis dere er flere grupper kan dere også fortelle kort til hverandre hva dere kom frem til

Mål:
Øve på å gi informasjon på en tydelig og forståelig måte

Kunnskap fra elever som er nye i Norge sier:
Elever som er nye i Norge vil ha informasjon. Eksempler på ting som går igjen fra mange, på spørsmål om hva som er viktig å få info om: hvordan skolesystemet i Norge er, som hva som forventes av dem, hvordan karakterer funker, hvordan man søker seg inn på vgs, hvilke valg man har på skolen som yrkesfag og studiespesialiserende, om rettighetene sine og forskjellige fritidstilbud i kommunen de kan være med på. 

Det er forskjellig fra elev til elev hva de trenger informasjon om, og hvordan det er best å gi dem informasjon. Man må finne ut med hver enkelt elev hvordan det er best å gi dem informasjon sånn at de forstår den.

Øving 

 • Sitt sammen to og to
 • En er lærer og en annen er elev
 • Læreren velger seg ut to av eksemplene på ting elever som er nye i Norge skal få informasjon om og forklarer dem på en forståelig og konkret måte
 • Eleven sier ifra hvis noe er utydelig eller hvis læreren f.eks. bruker vanskelige ord
 • Bytt sånn at den andre også får øvd på å forklare
 • Til slutt snakk sammen om hva som var lett å forklare på en forståelig måte og hva som var vanskeligere, gi tilbakemeldinger på det læreren fikk til bra og hva de kunne forklart enda mer forståelig

Mål:
Øve på å vise følelser og reaksjonene man kan få når elever forteller om noe

Kunnskap fra elever som er nye i Norge sier:
Elever ber om at lærere viser de følelsene og reaksjonene de får når elever forteller om ting. At lærere viser med kroppsspråket og med ansiktet at de vil høre og faktisk hører etter på det de forteller. Og at de forklarer ærlig til elever hva de kjenner på hvis de blir glade, lei seg eller frustrerte på elevens vegne. Hvis elever forteller om noe som er vondt for dem, er det fint å møte det med følelser, reaksjoner og si “sånn skulle du aldri hatt det”.

Når elever merker at den voksne viser følelser og reaksjoner, kjennes det som at den voksne lytter med hjertet og tenker at det elevene sier er viktig. Hvis lærere ikke reagerer kan elever tenke at det de har opplevd ikke er så farlig. Hvordan den voksne reagerer på det elevene sier, kan avgjøre hvor mye eleven fortsetter å fortelle. Hvis den voksne får vite viktige ting de trenger å vite for å kunne hjelpe eller finne gode løsninger med eleven, kan det gjøre at eleven ikke trenger å gå med ting inni seg som tar opp plass i hodet for læring. 

Øving 

 • Sitt sammen to og to 
 • En person forteller om noe som f.eks har vært litt kjipt eller trist, noe gøy, hyggelig eller noe litt skummelt. Den andre er “likegyldig”, alvorlig og ikke viser ikke så mye reaksjoner
 • Den ene personen forteller en ny ting. Denne gangen viser den andre følelser og reaksjoner. Den andre forklarer også hva følelsene og/eller reaksjonene handler om 
 • Bytt slik at begge får prøvd å fortelle og å vise følelser og reaksjoner
 • Til slutt, snakk sammen om hva forskjellen ble for dere når dere fortalte til noen når den andre personen viste følelser og reaksjoner vs. når den ikke viste følelser og reaksjoner