Rapport: Dagens barnelov handler for mye samlivsbrudd og foreldres rettigheter. Den nye loven må handle mye mer om trygghet for barn. Dette er de klare tilbakemeldingene fra mange barn, etter de har blitt kjent med dagens barnelov.

Viktig i ny barnelov må være at barn får nok informasjon og får snakke trygt før beslutninger skal tas i familiekonflikter. Uten dette blir det fort feil løsninger. Hvis den nye loven skal hete BARNElov må den være helt tydelig at barn er hovedpersonene.

Ny barnelov må sikre et trygt system for barn, når foreldre er i foreldretvist. Loven må legge tydelige rammer for mekling i familievernet og foreldretvister i tingretten. Den nye loven må være en tydelig veiviser for dem som skal jobbe i familievernkontor og rettssystem.

De klare rådene fra barn i denne rapporten, må bli del av grunnlaget for ny barnelov. Barna har delt verdifulle erfaringer, fra hjertet. Barnas råd kan nå bli til konkrete lovparagrafer.

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.