November 2017: Høringsinnspill til "Svikt og svik" og "Nye særdomstoler"

Hva er de viktigste løsningene til Barnevoldsutvalgets alvorlige sviktfunn? Og hvordan skal fremtidens barnevernssaker avgjøres i rettssystemet? Det har proffene levert svar på i to høringsinnspill til barnevoldsutvalget og særdomsstolutvalget.

Svarene bygger på kartlegginger Forandringsfabrikken har hatt med ca 250 barn med erfaring fra vold eller overgrep, og ca 100 barn og unge med erfaring fra fylkesnemnda eller rettssystemet.