NORGE GÅR GLIPP AV

Dette er laget for at mange skal kunne forstå at barns erfaringer og råd trengs, for at systemene skal kjennes trygge for barn.
I hver barnehage, klasse, psykisk helsetjeneste og barneverntjeneste, fins det barn som bærer på noe de skulle fortalt til en voksen.
Voksne har lenge prøvd å finne ut hva som skal til, for at barn kan fortelle om det som er vondest eller vanskeligst, men:
  • 3 av 4 barn forteller ikke det vondeste eller vanskeligste til psykisk helsevern*
  • 3 av 4 barn forteller ikke det vondeste eller vanskeligste til barnevernet*
  • 4 av 5 som har opplevd vold/overgrep forteller ikke om det til noen i det offentlige*

Det trenger ikke være sånn.

Barn har løsninger.

Hvis voksne vil forstå.


*Grande, H. B. m.fl (2019). Psykisk helsevern fra oss som kjenner det. Oslo: Universitetsforlaget.
*Forandringsfabrikken (2020). Snakke trygt. Oslo
*Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).