Hvordan gi nyttig hjelp til unge i NAV

Hvorfor trengs kunnskap fra unge om NAV

Unge som har fått hjelp fra NAV vet hvordan det kjennes å være i systemet. De har mye kunnskap om hvordan hjelpen må se ut for å bli nyttig og bidra til at de kommer ut av NAV fortest mulig, og inn i fellesskapet. De vet hvordan møtet med NAV kan bli trygt, og forklaringer på hvorfor trygghet er så viktig for at man skal få hjelp til det som er aller viktigst å ta tak i. De har råd om hva som kjennetegner godt samarbeid mellom unge og ansatte i NAV, og til hvordan informasjon kan gis på en måte som blir nyttig, forståelig og trygg. Norge trenger unge som får bruke sine interesser og styrker på best mulig måte. Derfor er det viktig at rådene de unge har, er med på å utvikle praksis i NAV.

KUNNSKAPSRAPPORTER PÅ TEMAET

Veien videre (2022)

I rapporten Veien videre gir 215 unge 18-25 år råd til hvordan NAV-ansatte kan gi nyttig hjelp.

INNHOLD I RAPPORTEN:
Om undersøkelsen

DEL 1: Råd til veiledere i NAV
– Første møte
– Samarbeid underveis
– Hjelp til veien videre

DEL 2: Råd til ledere i NAV

Klokhet om NAV (2016)

Unge med erfaring fra NAV deler siner erfaringer og råd. Hvordan må voksne i NAV være for at unge skal åpne seg og ærlig kunne fortelle hva de trenger av hjelp? Hvordan må voksne jobbe for at systemet skal fungere godt for unge som trenger NAV? Rådene er hentet fra 55 unge fra fire NAV-kontorer i Oslo og Akershus.

Med “Klokhet om NAV” deler de unge erfaringer og gir råd, for å hjelpe NAV til å bli klokere slik at flere unge voksne får god hjelp, og blir godt tatt i mot. Rådene er også nyttig for politikere og folk med makt til å forandre.

«Klokhet om NAV» er gjennomført i samarbeid med FERD og NAV.

KUNNSKAPSFILMER

For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no

Start video
Start video
Start video