På skoler i hele Norge jobbes det for at elevene skal få til skolen og ikke droppe ut. Men vet vi hva elevene som strever over tid selv tenker de trenger? 

I dette heftet har vi samlet erfaringer og råd fra 210 elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen som har strevd med skolen over tid. Her kan skolene finne elvenes egne råd om hvordan de kan lære mer og trives bedre.

Bestilling av hefter:

«Når skolen ikke passer» kan leses gratis digitalt eller lastes ned som pdf. Ønsker du å bestille ett eller flere magasiner i papirversjon, kan du sende 
e-post til: post@forandringsfabrikken.no

Pris: 1 stk kr. 60, 5 stk. kr 250,- 10 stk. kr. 400,- 25 stk. kr 750. Porto kommer i tillegg.