ARBEIDERPARTIET VILLE HA KUNNSKAP FRA BARN

Publisert 18. juni 2024 

Hvordan kan helsetjenester samarbeide på trygge måter? Hva er god rushjelp, sett fra unge med egen erfaring? Hvordan stoppe unge som gjør kriminalitet på trygge måter? Hvordan kan stortingspolitikere sikre at de har lyttet til synspunkt fra representative utvalg av barn og unge med den erfaringen og i den aldersgruppa det gjelder, før de tar beslutninger som angår dem? Disse spørsmålene ble denne uka til spennende dialoger mellom proffer Arbeiderpartiets representanter fra Justiskomiteen og Helsekomiteen. Takk for fine møtepunkter!