MITT LIV: Håndbok for kontaktspersoner

Oppslagsverk med det meste du trenger som kontaktperson i en Mitt Liv-tjeneste.

Barnesyn og verdier, hvordan samarbeide med barn og unge, anbefalinger for god praksis, Klokhet mot vold, Trygg foreldreinfo, metoder for tilbakemeldinger fra barn og unge med mer.

Innhold
Forord: Nyttig barnevern
Introduksjon
Barnesyn og verdier
Barnesynet i Mitt Liv
Verdier som del av profesjonalitet
Å samarbeide med barn og unge
Barn har rett til å få informasjon
Barn har rett til å snakke trygt til barnevernet
Barn har rett til å være med å bestemme
Barn har rett til å bidra i dokumentasjon
Barns rett til å gi tilbakemelding til barnevernet
Anbefalinger til god praksis – for et barnevern som samarbeider med barn og unge
Møter og planlegging
Undersøkelse
Hjelpetiltak
Hasteflytting
Langtidsflytting
Ettervern
Trygg foreldreinfo
Klokhet mot vold
Tilbakemeldinger fra barn og unge
Når barn uttrykker misnøye
Trygghetsperson for alle barn
Materiell