MINNEORD OM MATHILDE HELLUM 

FRA BARNEVERNSINSTITUSJONSUTVALGET 

Publisert 28. november 2023 

Vi mottok budskapet om at Mathilde døde brått 24. november med stor sorg. Det er uvirkelig for oss at hun er borte. Hun ble 21 år gammel.

Mathilde var leder for Norges første ungdomsutvalg i forbindelse med en offentlig utredning. Ungdomsutvalget jobbet tett sammen med oss i Barnevernsinstitusjonsutvalget. Resultatet ble NOU 2023:24 «Med barnet hele vegen», som ble overlevert til to statsråder 26. oktober. Rapporten handler om hvordan Norge bør lage et best mulig tilbud til barn som bor på barnevernsinstitusjoner.

Mathilde ledet ungdomsutvalget på en klok, vennlig og engasjert måte. Hun jobbet hardt for at Norge skal ha trygge institusjoner som har barnas tillit. På hvert eneste møte minnet hun oss voksne på at barna vi skal hjelpe trenger å føle seg sett og ivaretatt. Hun var en skarp kritiker med en modig stemme.

Vi ble kjent med en herlig jente, en sosial og tillitsfull bidragsyter med positiv kraft inn i alle møtene. Mathilde var godt forberedt og tydelig på hva hun mente. Vi lyttet nøye når hun snakket, og ble ofte berørt av det hun fortalte. På vegne av ungdomsutvalget var hun en viktig stemme inn i mange av de 50 forslagene utvalget fremmet. Hennes særlige hjertebarn var at barn på institusjon må få tilbud om et støttehjem, hvor de kan oppleve normalitet og fredagstaco.

Hun hadde mange planer for 2024. Hun skulle blant annet lage podcast med utvalgsleder, skrive en rapport om ungdomsutvalgets arbeid med NOU-en, og jobbe videre med Forandringsfabrikken. Slik ble det ikke.

Kjære Mathilde. Vi kommer til å savne deg. Vi vil huske deg som snill, varm, morsom, smart og svært ivaretakende. Mange var glad i deg. Du har vært en viktig stemme for barn i Norge i mange år. Vi er imponert og veldig stolte av deg.

Hvil i fred, Mathilde.

Alle oss i barnevernsinstitusjonsutvalget